Regeringen letar argument för nytt energistöd

ENERGI. Solcellsstödet och en ökning av anslaget till energiforskning är regeringens två stora prioriteringar i energibudgeten. Men det utlovade budgetbeskedet om hur regeringen ska stödja den havsbaserade vindkraften uteblir.

Idén om ett nytt statligt stöd för havsbaserad vindkraft togs emot med bred skepsis från remissinstanserna. Men regeringen låter sig inte nedslås, utan ska nu låta Energimyndigheten göra ett nytt försök och utreda frågan. Det framgår av budgetpropositionen för 2016.  Den här gången ska myndigheten först ta reda på om ett stöd är samhällsekonomiskt motiverat och därefter föreslå hur ett sådant stöd skulle se ut.

Energiminister Ibrahim Baylan lovade i förra veckan att budgetpropositionen skulle ge besked om vad statsminister Stefan Löfven avsåg i sin regeringsförklaring med att arbetet med att stötta den havsbaserade vindkraften ska fortsätta. Men något tydligare besked, förutom att regeringen inleder en jakt på argument för ett sådant nytt stöd, dröjer alltså.

Förra gången utredde myndigheten hur ett stöd skulle konstrueras, varpå Konjunkturinstitutet undrade vilket problem stödet egentligen var tänkt att lösa, Svensk energi påpekade att frågan hör hemma i Energikommissionen och energibolagen Eon efterlyste en behovsbeskrivning.

Login