Regeringen springer förbi egen utredning om värmeskatt

ENERGI. Regeringen har inte tålamod att vänta på sin egen utredning om kompletterande styrmedel för sektorer inom EU:s utsläppshandel. Både Moderaterna och branschen är kritiska till höjningen av koldioxidskatten för värme.

Den 1 juni skulle utredaren Petter Classon lämna sitt slutbetänkande till finansminister Magdalena Andersson. En del av hans utredningsuppdrag är att ta ställning till om det behövs ekonomiska styrmedel på fossila koldioxidutsläpp även för anläggningar inom EU:s utsläppshandelssystem, samt om det är lämpligt med sådana dubbla styrmedel.

Men finansminister Magdalena Andersson (S) väljer att inte invänta slutsatserna från den utredningen som regeringen tillsatte förra sommaren. På tisdagen, tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund, presenterade hon regeringens förslag att höja koldioxidskatten för fjärrvärmeanläggningar från 80 till 91 procent samt från 0 till 11 procent för kraftvärmeanläggningar.

Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson för Moderaterna, är kritisk och tror att konsumenterna kan komma att drabbas av höjningen av koldioxidskatt. Fjärrvärme tycker Malmer Stenergard fungerar effektivt och det är inget system som en husägare eller bostadsrättsförening byter i en handvändning.

Login