Regeringen gör nytt försök med renoveringsstöd

STÖD I REPRIS. Förra gången regeringen sjösatte ett statligt stöd för energieffektivisering av bostäder blev det ingen succé. Den här gången måste regeringen lyssna bättre när stödet utformas, betonar Fastighetsägarna och Energieffektiviseringsföretagen.

Branschorganisationen Fastighetsägarna hade helst sett att regeringen gjorde helt andra saker än att sjösätta ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Det konstaterar Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Vi hade hellre sett förändringar som gav incitament för fastighetsägare att energieffektivisera, att regeringen hade valt att titta på skatter, taxor och andra styrmedel som i dag gör att åtgärder inte blir av, säger han till Altinget.

Silverfur tar taxekonstruktionen på el och fjärrvärme som exempel.

Login