Regeringen går vidare med ökat skydd av natur

BUDGETNYHET. Regeringen gör en rejäl höjning av anslaget för skydd av värdefull natur. Samtidigt markerar branschorganisationen Skogsindustriernas nya vd Viveka Beckeman mot ett ökat skydd av skog.

– Vi måste sluta avsätta mark, produktionsmark. Vi har inte råd att avsätta ytterligare produktionsskog. Vi behöver all råvara vi kan få om vi ska klara av omställningen till bioekonomi.

Så sade Viveka Beckeman, splitter ny vd för branschorganisationen Skogsindustrierna, vid ett seminarium om bioekonomi på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (Iva) i slutet av förra veckan.

Men regeringen går – inte oväntat – i motsatt riktning. Anslaget för skydd av värdefull natur förstärks rejält under nästa år, med 600 miljoner kronor, i budgetpropositionen. Därmed ser anslaget ut att komma upp i runt 1,5 miljarder kronor under 2021 – vilket är i nivå med det som Naturvårdsverket äskade i sitt budgetunderlag till miljödepartementet tidigare i år.

Login