Professor föreslår utomstående skogsmedlare

INTERVJU. Skogspolitikens parter har grävt ner sig för djupt i skyttegravarna, enligt professor Sten B Nilsson. Han vill att regeringen tillsätter en medlingskommission – som leds av någon som står utanför skogsvärlden.

Skogspolitiken och skogsnäringen behöver en medlingskommission, anser professorn och internationella skogsexperten Sten B Nilsson. Det är ett av hans förslag till regeringen i den omvärldsanalys av svensk skogsnäring som han har gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen. Medlingskommissionen bör bestå av "väl betrodda medborgare i samhället, fristående från skogsnäringen", skriver Nilsson i rapporten.

Han är övertygad om att den skogspolitiska debatten har hamnat i ett läge som kräver att det är någon utanför skogsaktörernas egna led som tar på sig medlingshatten. Statens egen skogsmyndighet, Skogsstyrelsen, är inte ett alternativ.

– Skogsstyrelsen har inte tillräckligt förtroende bland intressenterna. Man behöver ta in någon helt oberoende. Jan Eliasson till exempel. Det finns många kloka individer att välja bland, säger Sten B Nilsson till Altinget.

Login