"Probleminsikt krävs för att stoppa klimatförändringarna"

REPLIK. Maria Malmer Stenergard säger sig vilja göra Sverige till ett föregångsland i klimatfrågan och lyfter att utsläppen behöver minska mer. Tyvärr agerar hennes eget parti Moderaterna tvärtom, skriver Stina Bergström (MP).

Av: Stina Bergström (MP)
riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp är inte på något sätt är brutet. Det är ett önsketänkande. Även om utsläppen i Sverige har minskat sedan 1990-talet så ökade samtidigt utsläppen i andra länder från svenskarnas konsumtion.

Jag är mycket tacksam att vi kunde nå en bred partiöverenskommelse om en klimatlag och nationella mål för i vilket takt utsläppen måste minska. Ett initiativ som kom från Miljöpartiet. Tyvärr motsatte sig Moderaterna att ha med ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen. Moderaterna vill inte se de utsläpp vår livsstil ger upphov till i andra länder. På så sätt blundar de också för att dagens tillväxt innebär ökad negativ miljöpåverkan. Moderaterna vill i stort fortsätta business as usual. Miljöpartiet inser att en omställning av samhället är nödvändig.

M agerar tvärtemot

Stenergard säger sig vilja göra Sverige till ett föregångsland i klimatfrågan och lyfter att utsläppen behöver minska mer. Det är dock tvärtemot hur Moderaterna agerar i riksdagen. Till exempel vill de sänka bensinskatten, höja hastigheten på motorvägarna, motsätter sig flygskatt och vill skära bort var tredje krona i miljö- och klimatbudgeten.

När det gäller försvaret så räknar Moderaterna ambitionen i satsad krona. När det gäller klimat har man däremot en annan måttstock.

Samma mönster i EU

Moderaterna försvarar ofta sin låga ambitioner i nationella klimatpolitiken med att det är bättre att man har skarpare krav på EU-nivå eller globalt. Men i EU-parlamentet tillhör Moderaterna den konservativa gruppen som konsekvent röstar emot förslag för en mer ambitiös klimatpolitik.

Stenergard framhåller behovet av att satsa mer på miljöforskning. Visst finns det behov av ökade medel för miljöforskning men när detta inte kombineras med andra kraftfulla satsningar på att motverka klimatförändringarna blir det ganska tunt. Vi vet tillräckligt om miljö och klimat för att inse att vi måste agera nu. Vi kan inte skjuta åtgärder på framtiden.

Räcker inte med puts på ytan

Klimatfrågan är en ödesfråga. För att stoppa klimatförändringarna krävs mer än bara puts på ytan – det kräver kraftfulla åtgärder. Under vår tid i regeringen har vi tagit stora steg framåt för klimatet. Vi ökar klimatbudgeten, satsar kraftigt på klimatbistånd, inför krav på inblandning av biobränslen i bensin och diesel, inför ett bonus-malussystem för bilar och stöd till de som vill sätta solceller på taket eller byta ut bilen mot en elcykel. På så sätt visar vi att vi gör verklighet av löftet om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Och fortsätter vara ett föregångsland i klimatarbetet.

Forrige artikel "Beskatta tillförsel av avfall – inte återvinning" Næste artikel Skogs-vd:ar Skogs-vd:ar "Vi vill se en balanserad vattenlagstiftning"