Plastskatt intar central roll i budgetstriden i Bryssel

MFF. Den första riktiga drabbningen om långtidsbudgeten inleds under torsdagen. Här är några av de miljö- och klimatpolitiska frågorna som är kvar på förhandlingsbordet i Bryssel.

När EU-statscheferna samlas på torsdag för att inleda ett möte utan sluttid är det framför allt vissa övergripande konfliktlinjer som står i centrum. Men även i huvudfrågan om storleken förekommer det flera miljö- och klimatpolitiskt känsliga ställningstaganden.

Ambitionen att höja den klimatinsatsriktade andelen av budgeten från nuvarande nivå på 20 till minst 25 procent ser ut att sitta säkert. Resterande 75 procent av budgeten ska också enligt nuvarande förslag ”vara i linje med Parisavtalet”.

Men i praktiken innebär det fortsatt att flera investeringsprogram, bland annat InvestEU, kan gå in med stöd till gasprojekt. Detta ska dock bara kunna ske under vissa förutsättningar – bland annat att investeringarna leder till att kolkraft ersätts – vilket också är motiveringen till att satsningarna kan vara i ”linje med Parisavtalet”.

Miljörörelsen ser mycket kritiskt på denna uttolkning. Samtidigt beklagas det också från bland annat Birdlife Europe att det inte binds upp några åtaganden om att en andel av budgeten ska gå till insatser för att stärka den biologiska mångfalden, som också pekats ut att vara i omfattande kris.

– För tillfället spenderar EU en tredjedel av sin budget – genom jordbrukspolitiken – på att göra problemen värre, argumenterar Ariel Brunner vid Birdlife, som kampanjar för att statscheferna ska röra på sig i frågan.

Login