Övergödning utreds med fokus på de tre värsta

ÖVERGÖDNING. Regeringen förbereder en bred utredning om övergödningsproblematiken. Initiativet välkomnas av branschorganisationen Svenskt vatten.

– Mycket bra att regeringen tar ett helhetsgrepp om övergödningsproblematiken, säger Svenskt vattens vd Anna Linusson i en kommentar till Altinget.

I budgetpropositionen som presenterades på ondagsmorgonen utlovar regeringen nämligen att det ska tillsättas "en bred utredning om övergödning". Utredningen ska fokusera på de sektorer som bidrar mest till övergödningen, det vill säga industri, jordbruk och kommunala reningsverk. Målet ska vara att hitta åtgärder för att minska tillförseln av kväve och fosfor och öka återcirkuleringen.

– När det gäller framförallt fosfor är det lika viktigt att få igång en bra recirkulering på land av detta ändliga ämne där vi redan passerat de planetära gränserna. Därför är det nu också viktigt att regeringen snarast fattar ett beslut gällande den så kallade Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för hållbara kretslopp, säger Anna Linusson.

Login