”Oväntad” framgång i lobbyistomröstning

KORTNYTT. EU-parlamentet tar ytterligare steg mot öppnare lagstiftningsarbete genom att göra det tvingande för ledande parlamentariker att redovisa sina möten med intresseorganisationer.

I en mycket tajt omröstning ställde en knapp majoritet, 380 parlamentariker, sig bakom ökade transparenskrav på ledande parlamentariker i lagstiftarens arbetsordning.

Framöver kommer alla rapportörer, skuggrapportörer och utskottsordförande vara tvungna att redovisa alla schemalagda möten som hålls med intresseorganisationer.

En av författarna bakom förslaget, Max Andersson (MP), har tidigare menat att en förändring skulle göra det svårare för intressenter att urholka lagstiftning bland annat på klimatområdet, vilket han menar har skett vid flera tillfällen under hans tid i parlamentet.

Förutsättningarna för att få igenom förslaget försvårades dock, bland annat på grund av att omröstningen blev anonymiserad efter en begäran från den största partigruppen EPP.

Login