Öppning för lättnad på transportsektorn kan bli dyr affär

Ny EU-överenskommelse kan ge den svenska regeringen en enklare väg mot att nå unionens klimatmål för bland annat transportsektorn. Men notan i statsbudgeten kan bli dyr – mellan runt 500 och 800 miljoner kronor per år. Samtidigt pressar andra frågor på i pusslet.

EU-parlamentet under ledning av Jessica Polfjärd (M) förhandlade in en möjlighet för Sverige att sänka utsläppskraven för bland annat transportsektorn och ändå leva upp till EU:s klimatmål. <br>
EU-parlamentet under ledning av Jessica Polfjärd (M) förhandlade in en möjlighet för Sverige att sänka utsläppskraven för bland annat transportsektorn och ändå leva upp till EU:s klimatmål.
Foto: European Union 2021 / Jan van de Vel
Jacob Hederos

Genom att kapa reduktionsplikten till sex procent kan det fossila utsläppsgapet för att nå det transportpolitiska klimatmålet ligga på runt sex miljoner ton år 2030. Kapas den än mer – såsom medges på vägen dit vid en strikt tolkning av bränslekvalitetsdirektivet – så blir gapet än högre.

Och gapet blir också stort även om man utgår från de EU-politiska målen. För även där har Sverige en utmaning i att transportsektorn har ett matigt beting att dra sitt strå till stacken på det övergripande klimatmålet för utsläppen utanför utsläppshandeln och skog-och marksektorn.