Omfattande utvidgning av utsläppshandeln igång

ETS. Planerna på att inkludera fler sektorer i utsläppshandeln tar ytterligare steg framåt. Men det kommer att dröja innan skogens kolsänka eventuellt blir en del av systemet.

Samtidigt som den svenska implementeringen av den senaste reformen är i slutfasen släpptes de första mer konkreta skisserna på den kommande reformen av EU:s utsläppshandel. EU-kommissionen har skickat ut förslagen på en remissrunda.

Fram till den 26 november vill Berlaymont ha respons på planerna för den övergripande reformen av utsläppshandeln och fram till den 14 januari tar de emot synpunkter på planerna för flygsektorns framtid i systemet.

Även om planen på att öka utsläppsavgifterna inom flyget har viss potential, är det främst i den övergripande reformen som den större förändringen kan komma att ske.

Login