Ökning av flygresor bromsar in

KORTNYTT. Antalet flygresenärer ökade år 2018, men ökningen minskade jämfört med tidigare år, enligt statistik från statliga flygplatsbolaget Swedavia.

År 2018 reste drygt 42 miljoner passagerare till eller från de tio Swedaviaägda flygplatserna. Antalet utrikesresande ökade med 3 procent, samtidigt så minskade antalet inrikesresande med 3 procent jämfört med 2017. 

Sedan år 2009 har antalet flygresenärer i Sverige ökat med mellan 4-6 procent varje år men nu bromsar alltså denna ökning in. Minskning har framförallt skett under andra halvåret 2018. Inrikesresenärer minskade främst under december månad då antalet sjönk med 6 procent jämfört med i fjol och utrikesresenärerna ökade med en knapp procent under samma period. 

Ungefär 80 procent av de svenska flygresorna sker från flygplatser Swedavias flygplatser.

Läs mer: "Att avskaffa flygskatten gynnar flygbranschen – inte klimatet"

 

Forrige artikel Sveriges klimatutsläpp minskar för långsamt Næste artikel Pengar till övervakning av vilda djur försvann Pengar till övervakning av vilda djur försvann
Konflikterna i industrins färdplaner mot fossilfritt

Konflikterna i industrins färdplaner mot fossilfritt

FOSSILFRITT. Den växande högen av färdplaner från industrisektorerna sätter press på politiken att sätta ner foten i flera frågor. Det gäller inte bara striden om biodrivmedlen eller hur elnätet och elproduktionen ska klara av de ökande behoven.