Nyregistreringar av laddbara bilar ökade

KORTNYTT. Nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar minskade kraftigt jämfört med samma period förra året. Samtidigt så skedde en ökning av laddbara bilar.

Totalt minskade nyregistreringarna av personbilar med drygt 20 procent och nyregistrering av lätta lastbilar minskade med nästan 34 procent i november jämfört med november förra året. Samtidigt så ökade nyregistreringarna av laddbara bilar med nästan 35 procent samma period.

Orsakerna, enligt organisationen Bil Sweden, är det nya miljöbonussystemet, bonus-malus, och den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som har denna påverkan på bilmarknaden. Bonus-malus-systemet innebär en premie för den som köper en utsläppssnål bil och en avgift för den som köper en bil med höga utsläpp.

Många köpte en bil före bonus-malus-systemet trädde i kraft för att undvika en extra kostnad, enligt Bil Sweden.

Login