Nya skatteregler för miljövänliga bilar dröjer

TRAFIK. Bilar med höga utsläpp av koldioxid ska beskattas hårdare, men den som köper en mer miljövänlig bil ska få en bonus, föreslår en utredare. De nya skattereglerna kan bli verklighet tidigast 2018.

Regeringen har tidigare aviserat nya regler kring fordonsskatten för att fler ska köpa miljövänliga bilar. Grundidén är att utsläppssnåla bilar premieras (bonus), medan andra straffas med högre skatt (malus).

Tidigare har regeringen och miljöminister Åsa Romson sagt att bonus malus-systemet ska vara på plats 2017. Men det är en allt för optimistisk plan. Regeringens utredare gör nu bedömningen att ett nytt system kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2018 med tanke på den tid som går åt för remissrundor, regeringens beredning och behandling i riksdagen.

Det förslag som utredaren, kammarrättsrådet Petter Classon, lägger fram innebär ett nytt bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som är av fordonsår 2018 eller senare. På bonussidan införs en supermiljöbilsbonus på maximalt 60 000 kronor vid köp av fordon som inte släpper ut någon koldioxid överhuvudtaget. Det gäller i första hand elbilar.

Login