Forskare: "Ny farled för lyxkryssare vore vettlöst"

DEBATT. Trafikverkets och Sjöfartsverkets förslag om en ny farled för lyxkryssare genom Stockholms skärgård är miljömässigt vettlöst. Projektet Horsstensleden bör begravas och glömmas bort för gott, skriver nio marina forskare.

Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum
Christoph Humborg, professor i kustzonens biogeokemi och vetenskaplig ledare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Bo Gustafsson, docent i oceanograf och enhetschef för Baltic Nest Institute, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi och prefekt för ACES, Stockholms universitet
Christina Rudén, professor i regulatorisk ekotoxikologi och toxikologi, Stockholms universitet
Alf Norkko, professor i marinekologi vid Tvärminne Zoologiska Station, Helsingfors universitet
Lena Kautsky, professor emeritus i marin botanik, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik, Stockholms universitet
Sofia Wikström, docent i marinekolog, Stockholms universitets Östersjöcentrum

I dagarna (den 5-6 april) hölls en stor konferens i Visby om lyxkryssningens framtid. Mötet var stängt för allmänheten, men i lokaltidningen beskrev representanten för Gotlands besöksnäring det hela som en ”speed-dating mellan rederier och destinationer”. Nya planer skulle diskuteras och nya partnerskap bildas.

Lyxkryssningar tycks vara på frammarsch i Östersjön. Enligt branschens egna beräkningar hade man 5 miljoner resenärer i fjol – och man räknar med ännu fler under år 2018. Sådana prognoser kan så klart verka lockande för kommuner som vill tjäna extra på besöksnäringen. I just Visby hamn ska en ny kryssningskaj stå klar nästa år. Kommunen räknar med dubbelt så många kryssningsbesökare. Själva bygget förändrar visserligen hamnens utseende men kräver inga stora fysiska ingrepp i öns unika kustmiljö. Tyvärr är inte alla expansionsidéer lika skonsamma.

Vettlöst förslag från myndigheter

Trafikverket och Sjöfartsverket har lämnat in ett förslag om att spränga och muddra bort två miljoner ton kobbar, skär och undervattensfauna kring Horssten och Rödkobbsfjärden i Stockholms skärgård – för att bygga en ny farled för lyxkryssare. Just nu pågår ett intensivt arbete på Regeringskansliet med att sortera ut vilka förslag som ska genomföras inom ramarna för landets infrastrukturplan för perioden 2018-2029.

Som marina forskare med specialfokus på Östersjöfrågor ser vi det som vår skyldighet att betona det miljömässigt vettlösa i projektet Horsstensleden.
Leden är tänkt att gå rätt igenom ett av de sista orörda områdena i Stockholms mellanskärgård. Området hyser en skyddsvärd biologi. Det är en viktig livsmiljö för sjöfåglar, som exempelvis den hotade ejdern och tobisgrisslan, samt för en mängd andra arter.

Särskilt värdefullt område

Genomförda undersökningar visar på höga naturvärden även under ytan. Vid Horssten och öster om Sandhamn finns värdefulla rev, skär, sandbankar och havsvikar med välutvecklade blåstångsbälten, kransalgsängar och rika ålgräsbestånd. I dessa rika undervattensmiljöer hittar man också fiskarter såsom abborre, öring och piggvar. Att det finns stora naturvärden just kring Horssten och Rödkobbsfjärden beror främst på att området hittills har varit relativt förskonat från mänsklig exploatering. Den sortens referensområden med ostörd natur är mycket ovanliga i skärgården, och därför extra värdefulla för både havsmiljön och forskningen.

Om förslaget om Horsstensleden blir verklighet kommer dessa naturvärden att försvinna – för gott. De omfattande sprängningar och muddringar som krävs kommer för alltid att förstöra denna orörda natur – både ovan och under vattenytan.

Begrav förslaget för gott

I senaste höstbudgeten storsatsade regeringen på Östersjön med hela 600 miljoner kronor på olika miljöåtgärder. En viktig del handlade om betydelsen av att bevara särskilt skyddsvärd och unik havsnatur. Vår gemensamma bedömning är att området där Horsstensleden är tänkt att gå utgör just sådan skyddsvärd natur.

Att spränga och muddra bort dessa naturvärden till fördel för internationell trafik med lyxkryssare framstår i våra ögon dessutom som helt oförenligt med regeringens övriga prioriteringar på havsfrågor. Ur ett havsmiljöperspektiv bör förslaget Horsstensleden därför begravas och glömmas bort för gott.

Forrige artikel "Försvarsmakten måste förbereda sig på mer vindkraft" Næste artikel "Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat"
Energiföretagen: Dyrare bioolja hindrar utfasning av fossila bränslen

Energiföretagen: Dyrare bioolja hindrar utfasning av fossila bränslen

DEBATT. Biooljor bidrar till att fasa ut fossila bränslen på en rad områden. Men osäkra villkor kring skatter och EU:s statsstödsregler gör att användningen hotas. Det skriver Energiföretagens vd Pernilla Winnhed som uppmanar regeringen att sänka koldioxidskatten på värmeproduktion.