Norrtälje kommun får Sveriges största marina reservat

NYA GRÄNSER. Länsstyrelsen i Stockholm utökar naturreservatet Svenska Högarna. Därmed blir det Sveriges största marina reservat.

Ögruppen Svenska Högarna har varit naturreservat sedan mitten på 1970-talet. Nu lägger Länsstyrelsen i Stockholm till ett stort havsområde och utökar den skyddade ytan från knappt 3000 hektar till 61 000 hektar. Därmed får Norrtälje kommun Sveriges största marina reservat, enligt pressmeddelandet från Länsstyrelsen i Stockholm.

En del av det nya reservatsområdet befinner sig utanför trålgränsen. Länsstyrelsen har därför skickat in en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att även införa fiskeregleringar, vilket kommer att kräva förhandlingar med andra länderna.

Lekmiljön för gäddor i den inre hamnen får dock omedelbart skydd i och med reservatsbeslutet.

Login