Skogsstyrelsens paus snart slut – eller?

SKOGSPOLITIK. Om sju veckor ska Skogsstyrelsens omstridda paus i nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige vara över. Exakt vad det innebär är fortfarande oklart.

Löftet från Skogsstyrelsens styrelse och generaldirektör är att inventeringen och avgränsningarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sveriges skogar ska återupptas vid årsskiftet. Det ligger blott sju veckor bort, men fortfarande är det höljt i dunkel vad som gäller när den omstridda pausen upphör.

Arbetet med att ta fram en förbättrad inventeringsmetodik att använda i området pågår fortfarande för fullt. Det första året är sagt att vara en testperiod då metodiken ska testas och utvärderas.

– Vi ska ha en utvecklad och förbättrad metod som vi börjar jobba med efter nyår. Styrelsens beslut säger att man ska återuppta arbetet vid nyår. Exakt hur vi ska hantera testperioden är för tidigt att säga, säger Bo Hultgren, senior advisor på Skogsstyrelsen, till Altinget.

Login