Naturvårdsverket vill koppla greppet på älgen

KORTNYTT. Naturvårdsverket vill koppla ett fastare grepp om älgförvaltningen. Det ska ske genom mer konkreta mål och årliga uppföljningar.

Betesskadorna i skogen behöver minska, enligt Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger. Nu ska myndigheten sätta tydligare mål för den regionala älgförvaltningen samt kombinera målen med nationell uppföljning. 

– Med de åtgärder vi tagit fram i samarbete med Skogsstyrelsen och nu presenterar för regeringen kommer vi längre än vi gjort hittills för att uppnå en bra balans i älgförvaltningen, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten, som är resultatet av ett regeringsuppdrag, planerar Naturvårdsverket att redan från och med år 2019 följa upp och analysera hur målen uppfylls. 

Login