Naturvårdsverket täcker upp för att skydda fjällnära skogar

FJÄLLNÄRA SKOG. Skogsstyrelsen får inget tillskott nästa år, trots större utgifter för intrångsersättning till skogsägare med fjällnära skog. Däremot får Naturvårdsverket en rejäl förstärkning – som generaldirektören räknar med ska gå till nya reservat norra Sverige.

Ansökningarna om att avverka i fjällnära skog väller in på Skogsstyrelsen efter de vägledande domarna i början av sommaren, som slog fast att en nekad avverkningsansökan ger rätt till intrångsersättning från staten.

Men Skogsstyrelsen får inga extra medel i regeringens budgetproposition för att hantera situationen, vilket Altinget skrev om i förra veckan. Däremot kommer Naturvårdsverket att vara desto mer stadd i kassa under nästa år. Regeringen nästan fördubblar anslaget för skydd av värdefull natur, till 1,7 miljarder kronor.

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger räknar med att en avsevärd del av den budgetförstärkningen kommer att gå till reservatsbildning i de fjällnära områdena, ett behov som myndigheten också lyfte i sitt budgetunderlag till regeringen.

Login