Naturvårdsverket: Bra tillfälle avveckla vattenmyndigheterna

FÖRVALTNING. Regeringen bör passa på att avveckla de fem vattenmyndigheterna när länsgränserna ritas om, anser Naturvårdsverket. Vattenvårdsdirektör Joakim Kruse anser att det vore ett mycket olyckligt beslut.

När Sveriges karta ritas om och nya storregioner-/län införs, så är det ett bra tillfälle att lägga ner de fem vattenmyndigheterna. Verksamheten bör istället flyttas in under Havs- och vattenmyndighetens vingar. Det skriver Naturvårdsverkets i sitt remissyttrande till finansdepartementet om utredningsförslaget Regional indelning – tre nya län.

De nationella miljömyndigheterna Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är av uppfattningen att dagens ordning med fem regionala vattenmyndigheter, som samordnar vattenförvaltningen inom sina vattendistrikt, inte är den bästa tänkbara. I sitt yttrande skriver Naturvårdsverket "att vattenfrågornas komplexitet och karaktär av nationellt ansvar (...) bäst hanteras av HaV direkt med länsstyrelserna i syfte att minska risk för bristande likvärdighet i tillämpning."

Men Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör i Bottenhavets vattendistrikt, är av motsatt åsikt.

Login