"De sex myndigheterna har rätt – det är bråttom"

DEBATT. Regeringen har pekat ut sex myndigheter som ska ta ett särskilt ansvar för att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. De har nu levererat vad de kallar en ”strategisk plan” men vad 2030-sekretariatet mer ser som en intern kom ihåg-lista. Viktigast: Sätt full fart nu, riksdag och regering.

Av: Mattias Goldmann
vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Låt oss börja med det positiva: Ingen kan längre tveka om att målet om en fossiloberoende fordonsflotta är på allvar. Myndigheterna har slagit sina kloka huvuden ihop, sju partier står bakom att målet konkretiseras till 70 procent minskad klimatpåverkan till år 2030 i den klimatlag som riksdagen beslutar om den 15 juni och runt om i landet har över 100 kommuner antagit liknande mål. Det sammantaget är en stark signal till de nationalekonomer och förståsigpåare som försökt utmåla att det skulle vara meningslöst för Sverige att agera föregångsland.

Samarbetet det viktigaste

Samarbetet i sig är troligtvis det viktigaste resultatet av det arbete de sex myndigheterna nu redovisat; de sammanlagt 61 förslagen är i många fall mindre konkreta än vad myndigheterna själva var för sig skrivit tidigare, än vad Miljömålsberedningen eller FFF- utredningen tidigare tagit fram och inte minst än den ”backcast” som 2030-sekretariatet med flera på Energimyndighetens uppdrag och i bred samverkan tagit fram (se 2030-sekretariatet.se/sia).

LÄS OCKSÅ: Sex generaldirektörer vill se vägslitageskatt

Betyder det att arbetet är meningslöst? Inte alls. Det är bra att det som vi i kommuner, näringsliv och intresseorganisationer tidigare specificerat nu upprepas och finns på officiellt papper. Myndigheterna visar också ett par motsättningar i vad regeringen önskar från dem; som att dagens regleringsbrev gör det mycket lättare att stötta byggandet av en ny väg än innovativa lösningar som minskar trafiken.

Generaldirektören var tydlig

Signalen att det är bråttom är central; SCB med sin kvartalsvisa statistik, Naturvårdsverket med sin årliga klimatanalys och 2030-sekretariatet med våra indikatorer har visat att omställningen med nuvarande politik inte alls går tillräckligt snabbt för att nå målen. Här var Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma befriande tydlig vid lanseringen av rapporten; incitamenten att göra rätt val inom bilen, bränslet och beteendet måste snabbt förstärkas – annars hänger målet löst.

Vem ska nu göra vad?

I ett nästa steg behöver planen konkretiseras, beslutas och genomföras – och här finns strategins främsta svaghet; det framgår inte vem som gör vad, när, varför, hur det ska utvärderas eller hur det ska finansieras. Regeringen bör skyndsamt ge myndigheterna ett sådant uppdrag, medan kompetensen och drivet finns samlat och kvar. Därtill bör miljöminister Karolina Skog, klimatminister Isabella Lövin, energiminister Ibrahim Baylan, infrastrukturminister Anna Johansson och näringsminister Mikael Damberg kunna enas om tre quick fix att presentera före midsommar:

– Inom Bilen: Bonus-malus har nyss varit på remiss, med bred och samstämmig acceptans för själva modellen men också en stark samsyn att den högsta bonusen på 45 000 kronor är för låg för att verkligen bidra till en snabb omställning. Också biogasbilarna bör få mer än de föreslagna 7 500 kronorna; och båda dessa satsningar ryms inom förslaget eftersom det är överfinansierat med närmare en miljard kronor. Kom ihåg att bonus malus tänks gå jämt upp.

Inom Bränslet: Regeringen har nyligen lanserat bränslebytet eller reduktionsplikten, där drivmedelsleverantörerna årligen ska minska klimatpåverkan från de drivmedel de säljer. Därmed ökar andelen förnybara, klimatsmarta drivmedel – så ser ett klokt verktyg för omställning ut! Men regeringens förslag är för försiktigt; att år 2018 bara kräva samma nivå som marknaden uppnådde år 2015, att därefter bara minska utsläppen med 1 procent per år och att inte ha en tydlig kurva fram till år 2030 ger inte drivmedelsbranschen de signaler och det tryck för omställningen som ledande aktörer efterlyst.

Inom Beteendet: På beteendesidan händer minst; fortfarande är ersättningen högst när man sätter sig i bilen och obefintlig om man tar cykeln. Men i Landsbygdskommittén nyligen enades sju partier om att reseavdraget bör bli transportslagsneutralt – en enorm möjlighet för regeringen att ge hållbart resande en skjuts framåt.

Vi är otåliga

De sex ansvariga myndigheterna gör samma bedömning som vi: Det går att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, men det är bråttom och vi är otåliga. Sätt fart nu, så blir Sverige en klimatpolitisk stormakt på transportområdet.

Forrige artikel WWF ger Östersjöns torsk rött ljus Næste artikel Sverige hoppas på östersjöförbud mot mikroplaster Sverige hoppas på östersjöförbud mot mikroplaster