Myndigheter säger ja till längre lastbilar

LÄNGRE LASTBILAR. Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten ger sitt stöd till att tillåta längre lastbilar på delar av det svenska vägnätet. Men myndigheterna betonar att det bör kombineras med åtgärder för att inte järnväg och sjöfart ska konkurreras ut.

Naturvårdsverket är villigt att ge grön flagg till att tillåta längre lastbilar på delar av det svenska vägnätet  – så länge det kombineras med lämpligt styrmedel för tunga vägtransporter. Till exempel en geografiskt differentierad kilometerskatt, skriver myndigheten i ett remissvar till infrastrukturdepartementet.

Det är en rapport från Trafikverket som har varit ute på remiss. Förslaget innebär att cirka 450 mil av landets vägar inom en relativt snart framtid kan öppnas för att tillåta längre lastbilar. Så sent som förra sommaren blev det tillåtet med tyngre lastbilar, 74 ton, på delar av det svenska vägnätet.

En kilometerskatt eller liknande krävs för att väga upp de ekonomiska fördelar som annars ges åt lastbilstransporter, anser Naturvårdsverket. Utan ett lämpligt styrmedel finns en risk att längre lastbilar motverkar överflyttningen av gods till järnväg och sjöfart.

Login