Motsträvig regering ska reformera strandskydd

NATUR. Strandskyddsreformen blev inte som den förra regeringen tänkte. Nu uppmanar riksdagen den nya regeringen att förbättra för strandnära byggande, boende och företagande.

Det den förra regeringen ville uppnå med sin lagändringar i strandskyddet år 2009 inträffade inte. Det konstaterade riksdagsledamot Lars Tysklind (FP) i samband med att riksdagen beslutade att uppmana regeringen att göra strandskyddet mer ändamålsenligt - det vill säga förbättra förutsättningarna för byggande, boende och företagande i de områden där det är lämpligt.

Lars Tysklind påpekade att de "onda aningar" som motståndarna anförde mot lagändringarna inte heller har besannats.

Lena Ek (C) lyfte exempel från Halmstad, Möja och Valdemarsvik där det borde byggas mer än vad som är möjligt i dag.

- Här skulle man kunna peka ut utvecklingsområden. Jag är glad att majoriteten pekar ut för regeringen att strandskyddsreglerna behöver göras bättre, sade Lena Ek.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Miljöpartiets Stina Bergström påpekade att det vore lämpligt att invänta den sammanställning av hur strandskyddet tillämpas i landet som Naturvårdsverket ska presentera i sommar.

Riksdagen beslutade samtidigt om ett tillkännagivande om att det ska vara fortsatt tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg samt att viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen ska stärkas. Vad gäller uppmaningen om vargjakten sade Lena Ek:

- Det ska ses som en signal om att det inte finns någon tydlig majoritet för att ändra tidigare beslut, sade hon.

Riksdagen beslutade även om att uppmana regeringen att verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, i syfte att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige

S, MP och V reserverade sig mot samtliga fyra tillkännagivanden.

Riksdagsledamot Jens Hom (V) ifrågasatte borgerlighetens tal om vikten av biologisk mångfald

 - Samtidigt lägger de borgerliga partierna förslag om att urholka strandskyddet, jaga fler hotade arter och försämra för miljöorganisationerna att delta i rättsliga prövningar i miljöfrågor. Det är schizofrent och märkligt, sade Jens Holm.

Enligt Lars Tysklind missförstår Holm borgerlighetens förslag som handlar om att göra lagstiftningen mer ändamålsenlig, inte att försämra den biologiska mångfalden.

 

 

Forrige artikel Höjda miljöskatter får tummen upp av FP Næste artikel Förvirring hos FP om skatt på förnybart Förvirring hos FP om skatt på förnybart
Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

LÅNGTIDSBUDGETEN. Statscheferna misslyckades med att enas om EU:s långtidsbudget, men förslaget om att stärka EU-kassan med en plastavgift tycks ha vunnit mark i förhandlingarna. Statsminister Stefan Löfven är försiktigt positiv till idén, men den europeiska plastbranschen rasar.