M+KD+C+L+SD gör markering om Arlanda

FINANSUTSKOTTET. Arlandas utveckling ska inte stoppas genom politiska beslut. Det bör riksdagen klargöra för regeringen i ett tillkännagivande, enligt en majoritet i finansutskottet. Men tillkännagivandet förändrar ingenting, anser MP:s Karolina Skog.

Riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen, i form av ett tillkännagivande, om Arlandas framtid. Det anser en majoritet av partierna i finansutskottet: Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

"Fortsatt utbyggnad av Arlanda är viktigt för jobb och tillväxt i hela Sverige. Utskottet vill således framhålla vikten av att Arlandas fortsatta utveckling inte stoppas genom politiska beslut." skriver utskottet i det betänkande om den extra ändringsbudget som riksdagen ska debattera och rösta om i morgon.

Finansutskottet vill "i ljuset av den senaste tidens motstridiga besked från regeringen framhålla att det är avgörande för vår konkurrenskraft att vi har goda flygförbindelser inom och utom landet."

Login