"Ministrarnas återbud visar att nyckelbiotoperna är en svår fråga"

ANALYS. Frågan om nyckelbiotoperna i nordvästra Sverige är så känslig att två statsråd – först landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och nu miljöminister Karolina Skog – lämnat återbud till interpellationsdebatter, fast de är på plats i riksdagen.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist beslut om att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordväst tycks ha startat en politisk process inom regeringen som de båda samarbetspartierna inte har helt lätt att lösa ut. Åtgärdspaketet från Skogsstyrelsens styrelse i förra veckan verkar inte har räckt till för att bygga någon tillräckligt stark bro mellan MP på miljödepartementet och S på näringsdepartementet. Det är i alla fall svårt att tolka de båda statsrådens ovilja att komma till riksdagen och svara på interpellationerna från riksdagsledamot Jens Holm (V) på något annat sätt.

Först ställde Sven-Erik Bucht (S) in en interpellationsdebatt den 24 april med hänvisning till att "beredning pågår" inom regeringen. Nu är det miljöminister Karolina Skogs (MP) tur. Hon ska fortfarande komma till riksdagen kammare på fredag och delta i interpellationsdebatter – men inte heller hon vill svara på Jens Holms interpellation med anledning av Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Även hon hänvisar till att beredning pågår.

Bristande vett och etikett

Att två statsråd ställer in redan inplanerade interpellationsdebatter och låter en riksdagsledamot vänta i både två och två och en halv månad är inte något vidare bordsskick i riksdagssammanhang, utan mer att jämföra med att torka sig om munnen med tröjärmen istället för att använda den stärkta linneservetten. Dessutom, om varje interpellationsdebatt om en politisk fråga där "beredning pågår" inom Regeringskansliet skulle ställas in blir det glest mellan ip-debatterna i riksdagen framöver.

Här handlar det snarare om att frågan är såpass svårlöst mellan de båda partierna – hur man ska ställa sig till nyckelbiotoper, inventering och skydd av naturvärden i nordväst, Skogsstyrelsens hantering av ärendet och styrelsens åtgärdsplan – att det är för känsligt att gå upp i en debatt. Till och med känsligare än att ställa in två debatter i en omstridd fråga där många faktiskt väntar på att få höra vad ministrarna ska säga, vilket sannerligen inte är fallet i alla interpellationsdebatter. Framför allt kan man föreställa sig att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inte vill låta miljöminister Karolina Skog vara först ut.

Miljöfråga eller produktionsfråga

Det framgår om inte annat av riksdagsledamot Jens Holms reaktion på Buchts inställda interpellationsdebatt: "Jag såg det som en fördel att Bucht kommer efter henne. Då får jag först ta det med Skog och hon kan sätta ner foten för regeringen," säger han till Altinget och menar att sprickan i regeringen handlar om att MP ser debatten kring nyckelbiotoper och inventeringspaus i nordvästra Sverige som en miljöfråga och S som en produktionsfråga.

Sven-Erik Bucht ska enligt den nya planeringen svara på Jens Holms interpellation den 19 maj. Förslaget från miljöminister Karolina Skog på nytt debattdatum ligger långt fram i tiden och framför allt så ligger det med råge efter Bucht: den 30 maj.

Forrige artikel Kritiken mot flygskatt är inte svartvit Kritiken mot flygskatt är inte svartvit Næste artikel Tufft klara löftet om skogsprogram under 2017 Tufft klara löftet om skogsprogram under 2017
Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

UTBLICK. I Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen gick väljarna till valurnorna i kommunalval denna vecka. Valens stora vinnare blev De gröna, som rycker fram i delstat efter delstat. Nästa år är det val till den tyska Förbundsdagen och mycket talar för att De gröna får en nyckelroll i regeringsbildningen.