Ministrar håller på korten inför energisamtal

KORTNYTT. Möjligheterna att komma överens om stora delar av den framtida energipolitiken i unionen på onsdag ser ut att ha minskat.

Förväntningarna var högt ställda på energiministrarna när de samlades i Luxembourg på måndagen. På onsdag hålls nämligen de sista planerade trepartssamtalen, under det bulgariska ordförandeskapet, om energieffektivisierings- och förnybartpolitiken mellan 2021-2030.

Den uttalande ambitition är där att kunna ta fram en kompromiss som sedan ska kunna accepteras av lagstiftarna. Men det ser fortsatt oklart ut, enligt förhandlare som deltog vid de informella samtalen mellan ministrarna.
– Många positioner upprepades så det är svårt att säga hur mycket närmare bulgarerna kan gå parlamentet till mötes, utan att stöta på patrull när sedan en överenskommelse ska godkännas slutligt hos medlemsländerna. Samtidigt är det också så att de motsträvigare länderna också ska våga stå fast vid sin position när det faktiskt blir omröstning. Vi får helt enkelt se bulgarerna hanterar situationen, de har i alla fall något av ett momentum med sig.

Under den öppna diskussionen framgick det förvisso att Spanien och Italien nu sällat sig till de länder som förespråkar parlamentets mer ambitiösa position. Tillsammans med bland annat Sverige bildar de en grupp på sex länder. Men det blev också tydligt att Tyskland kämpar emot att gå parlamentet till mötes, vilket gör en överenskommelse mer osannolik.
– Vi bör undvika att anta onåbara mål, sa Tysklands energiminister Peter Altmaier i den öppna diskussionen.

En prestigeförlust kan därför komma för bulgarerna, som flera gånger uttalat att de vill ro en överenskommelse i hamn under sitt ordförandeskap som löper ut i månadsskiftet. Enligt förhandlare som följer samtalen så förbereder sig nu Österrike för att ta över förhandlingarna när de tar på sig ledartröjan i juli.

Skiljelinjerna är fortsatt flera mellan de två lagstiftarna. Inför måndagens möte cirkulerade två dokument som pekade ut de stora sprickorna. Bland annat är de fortsatt oeniga kring hur mycket biobränslen gjorda från grödor ska premieras i den fortsatta förnybartpolitiken.

Login