Ministrar håller inte löften om energiinvesteringar

ÖRESUND. Två parallella ministermöten i Köpenhamn och Malmö ska skapa ytterligare tryck på en omställning till rena energikällor. Men vid det ena mötet har ministrarna svårt att leva upp till sina egna löften.

Ministrarna på plats i Öresundsregionen har press på sig att leverera. Medlemmarna i det ena av energimötena som samlar ministrar från framför allt G20-länder, Mission Innovation, har utlovat att fördubbla sina offentliga investeringar till forskning och innovation i rena energikällor under fem år till år 2021.

Men investeringarna i förnybara energikällor har tappat fart i flera av medlemsländerna i samarbetet sedan de skrev under i samband med klimatmötet i Paris år 2015. I bland annat Storbritannien sjönk de totala investeringarna kraftigt under förra året, till följd av ändrad regeringspolitik. Detsamma gäller USA, som dock fortsatt drar till sig mycket privata investeringar. Totalt måste ytterligare 15 miljarder offentliga US-dollar tillkomma årligen om löftet ska bli uppfyllt, men halvvägs mot målet så har medlemsländerna sammantaget bara nått upp till fyra miljarder.

Baylan: "Det funkar inte att peka finger"

Sverige är ett av ordförandeländerna i samarbetet. Energiminister Ibrahim Baylan (S) beklagar utfallet så här långt.
– Det går uppenbart framåt, men inte i tillräcklig fart. Vi känner alla till det som hänt i USA, det är klart att det påverkar. Antingen kan vi då peka finger på någon och säga att ”det där funkar inte”, eller så gräver vi där vi står, vilket vi gör nu. Nu försöker vi föra arbetet vidare och skapa ett tryck på de länder som är med att faktiskt vara med och bidra, säger Ibrahim Baylan (S) till Altinget.

En av de metoder som Baylan tror på i detta sammanhang är att dra i gång konkreta samarbeten där det går att få med sig även länder som för tillfället är mer motsträviga. I fallet med USA har detta gått genom en satsning på CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) som drivs tillsammans med Norge och Saudiarabien. Tekniken, som är i sin linda, innebär att man fångar upp koldioxid och använder den bland annat till att bilda nya kemikalier, alternativt lagrar den i tidigare oljefält.

– Den typen av konkreta projekt för arbetet vidare. För blir det annars principiella diskussioner så är det helt uppenbart att vi har olika syn. Det viktiga för oss har varit att det här inte ska dö ut, och sättet att föra det vidare har varit att konkretisera det, fortsätter Baylan.

Svårt att locka investerare för nya bolag

Investeringar är ett återkommande tema under veckan. Även om det i flera fall finns färdiga affärsexempel så är det många företag som pekar på att de fortsatt har svårt att dra till sig investeringar. Parallellt med energiministermöten så pågår därför flera företagspresentationer runt om under energiveckan för att locka till sig investerare, som också är på plats.

Norska energilagringsbolaget EnergyNest, som förra året stod som vinnare för en av tävlingarna där framtidsnamn på energiscenen korades, menar att de fortsatt får kämpa trots att de fått omfattande uppmärksamhet för sina innovationer.
– De flesta investerarna vill gärna vara den andra som hoppar på projekten, men inte den första. Fortfarande ett år efter att vi fått massor av uppmärksamhet så är finansieringsutmaningen störst, säger Erik Diedrich vid bolaget.

Solar Impulse, som stod bakom den första jorden-runt-resan med eldrivet flyg, ägnar sin tid åt att påpeka för investerare att våga kliva på fler riskfyllda projekt.
– Inga experter trodde på vårt projekt från början, men nu har alla större flygplanstillverkare egna elflygsprojekt igång, sade initiativtagaren Bertrand Piccard inför en publik av investerare och startup-bolag.

Fossilt tar upp mest av investeringarna

Globalt så tar fortsatt investeringarna i fossil energi fortsatt upp den största andelen årligen. Men från att stå för nära 70 procent av investeringarna för några år sedan så minskar kontinerlig andelen, men fortsatt läggs 57 procent i den fossila sektorn av de totalt nära 1,7 biljonerna investerade dollarna, enligt IEA:s senaste sammanställning för år 2016.

– I grund och botten handlar det här om vad man tror. Tror man att det är bra för ekonomin, då agerar man på ett sätt, vilket vi gör här. Men i andra delar av världen så ställer man ren energi, anpassning och omställning mot ekonomisk tillväxt. Den diskussionen är återigen uppe, och då finns det inget annat sätt än att bara ta den, säger Ibrahim Baylan och fortsätter:
– Det förekommer ju också i vårt land att vi har olika syn på bland annat vindkraft, men i slutändan så måste vi ändå konstatera att det finns några obevekliga fakta. Ett av dem är att ren energi är mycket billigare än förr och håller på att konkurrera ut fossil energi på sina egna meriter, även utan subventioner. Den diskussionen har vi inte riktigt i hamn, men det här är ett bra tillfälle att göra det.

Forrige artikel Lövin: M klarar inte beslut som gör ont Lövin: M klarar inte beslut som gör ont Næste artikel EU-medborgare vill väcka åtal mot unionens klimatpolitik EU-medborgare vill väcka åtal mot unionens klimatpolitik
Fortsatt pressat på miljödepartementet

Fortsatt pressat på miljödepartementet

VITESHOT. Hot om vite från Arbetsmiljöverket har fått miljödepartementet att förbättra arbetsmiljön, enligt facket. Men departementets egna utredningar pekar på att tjänstemännens arbetsbörda fortsatt är alldeles för hög.
– Jag undrar ärligt över hur det ska gå, säger ST-ordförande Anna Forssblad.