Mindre marginaler när elbehovet är som störst

KRAFTBALANS. Marginalerna i kraftsystemet krymper allt mer de stunder när elbehovet är som störst. Det framgår av en rapport som Svenska kraftnät har lämnat till regeringen.

Varje år lämnar Svenska kraftnät en rapport om kraftbalansen till regeringen, det vill säga inhemsk elproduktion minus elförbrukningen. I samma rapport lämnar Svenska kraftnät också en prognos inför kommande vinter.

Och slutsatsen i årets rapport är att utvecklingen för den svenska kraftbalansen fortsätter i samma riktning som tidigare.

– Årets kraftbalansrapport visar återigen att marginalerna för den svenska kraftbalansen fortsätter att minska och att importberoendet under topplasttimmen ökar, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande.

Login