Mindre klirr i oppositionens miljöbudgetar

SKUGGBUDGET. Oppositionens förslag ger stramare tilldelning på klimat, energi- och miljöområdet, men vissa av partierna föreslår fler miljöskatter än regeringen.

Sommarens vattenbrist och den omfattande debatten kring tillståndet i Östersjön har dock gjort avtryck i flera av budgetmotionerna bland oppositionspartierna. Även om det är få som vill matcha regeringens samlade satsningar på området så föreslås nya riktade tillskott på exempelvis projekten för att syresätta Östersjön hos bland andra Kristdemokraterna. 
– Vi måste få till stånd en vändning i Östersjön. Vi kan inte strössla på samma sätt som regeringen, men vi prioriterar syresättningsprojektet för att bland annat kunna få tillbaka torskfisket, säger Lars Axel Nordell (KD).

L: Anslagsökningarna är inte kostnadseffektiva

Liberalerna ställer sig bakom en stor del av regeringens anslagsökningar på insatser för att förbättra tillstånden i haven, och har även i sin budgetmotion lagt till ytterligare satsningar på städning av stränder och rensning av plast i haven. Partiet vill annars främst fokusera på satsningar i infrastrukturen, bland annat genom att skjuta till ytterligare medel till kommunerna för att bygga cykelvägar. Men att rikta stöd till privat konsumtion, bland annat av elcyklar, anser partiet stör marknaderna.
– Sammantaget ser det ut som minussiffror relativt regeringens prioriteringar, men det är framför allt för att vi inte anser att flera av anslagsökningarna är kostnadseffektiva, säger Lars Tysklind (L). 
På skatteområdet föreslår de tre mindre allianspartierna punktskatt på plastpåsar och Centern och Kristdemokraterna föreslår även en avfallsförbränningsskatt, vilket regeringen också utreder.

Rakt besked om skatt på avfallsförbränning

Centern har också ett fokus på vattenfrågor i sin miljöbudget och vill bland annat utöka stödet till lokala åtgärder för att förbättra vattenförsörjningen. Partiet skiljer sig även från sin liberala allianskollega genom att stå bakom regeringens solcellsstöd
– Vi föreslår högre miljöskatter än regeringen. Samtidigt arbetar vi också med morötter genom att bland annat i år föreslå att det införs en kretsloppspremie för biogas och att fastighetsskatten på vindkraft tas bort, säger Rickard Nordin (C). 

SD: Vi tror att vi får ut mer av det vi föreslår
Sverigedemokraternas förslag inom utgiftsområdet på miljösidan är en tredjedel mindre än regeringens. Skydd av värdefull natur och klimatinvesteringar i kommun och landsting är två områden där partiet vill skära ner utgifterna.
– Vi lägger betydligt mindre pengar än regeringen, men vi tror att vi får ut mer av det vi föreslår, Martin Kinnunen (SD).
Partiet vill exempelvis satsa ytterligare på forskning och utveckling och vill lägga till 250 miljoner kronor till att få fram kostnadseffektiva konkurrenter till fossil energi. På skatteområdet ställer sig inte heller partiet bakom många av regeringens förslag, men de stödjer bland annat en utökad reduktionsplikt inom transportsektorn.
– De riktade subventionerna till bioetanol och E85 tror vi inte på, men genom reduktionsplikten kommer vi ställa om transportsektorn på ett smartare sätt, säger Kinnunen.

Moderaterna lägger fram sin motion först på torsdagen och vill därför inte kommentera sina egna skatte- och anslagsförslag innan dess, men Johan Hultberg, ledamot i miljöutskottet, säger att partiet kommer att lägga en stramare budget på de aktuella områdena än regeringen.
– Regeringen vill stödja allt som är gott, men det blir inte gott utan får negativa konsekvenser. Subventionerna till solenergi vill exempelvis inte ens industrin själva ha. Detsamma gäller elcykelpremien.

Login