Miljöutskottet: Utsläpp från jordbruk ska inte kompenseras av skogen

En bred enighet i EU-parlamentets miljöutskott avfärdar EU-kommissionens plan. Men samtidigt innebär den linje som antas fortsatt stora utmaningar för skog- och jordbrukssektorn, där den senare eventuellt kan få ytterligare styrmedel framöver.

Jytte Guteland beklagar att jordbruket fortsatt inte omfattas av specifika utsläppsmål.  

”Det är som att de är en egen fil. Ingen annan sektor i samhället har detta.”<br>
Jytte Guteland beklagar att jordbruket fortsatt inte omfattas av specifika utsläppsmål. ”Det är som att de är en egen fil. Ingen annan sektor i samhället har detta.”
Foto: Frank Molter © European Union , 2017
Jacob Hederos

Att slå ihop jord- och skogsbrukets utsläpp för att efter år 2035 nå negativa utsläpp från den samlade sektorn var en av EU-kommissionens stora planer i förra årets klimatpaket. Men nu avfärdas paketet av en bred majoritet från vänster till höger, samt invandringskritiska ID-gruppen, i EU-parlamentets miljöutskott.

– Hade det varit ett gemensamt mål hade jordbruket kunnat gömma sig bakom skogen, argumenterar S-parlamentarikern Jytte Guteland, i ett resonemang som också M-ledamoten Jessica Polfjärd och Emma Wiesner (C) refererar till.