Miljöskatter höjs 1 augusti

VÅRBUDGET. Innan året är slut ska staten ha fått in 8 miljarder kronor mer i skatter, avgifter och andra budgetförstärkningar, att använda till reformer. Där ingår höjd skatt på kärnkraft, naturgrus och bekämpningsmedel.

Skatteintäkterna kommer att öka med 5 procent i år och de kommande åren, enligt regeringens vårbudget. Samtidigt väntas BNP öka betydligt mindre. Det innebär att skattekvoten, skatterna som andel av BNP, ökar i Sverige.

På miljö- och energiområdet höjs följande skatter från och med den 1 augusti:

Skatten på kärnkraft höjs den 1 augusti från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt och månad av den högsta tillåtna termiska effekten i reaktorn. Samtidigt höjs avdraget när en reaktor varit ut drift i mer än 90 dagar i sträck från 415 till 485 kronor per dygn. Sammantaget innebär det att kärnkraftsskatten ökar med 270 miljoner kronor. Men netto blir det 100 miljoner kronor, eftersom företagen får dra av skatten från sin vinst.

Login