Miljöskäl bakom täta bilkontroller

BILAR. Miljöaspekten vägde tungt när regeringen beslutade att inte glesa ut tidsintervallen för kontrollbesiktning av fordon.

Regeringen vill endast göra en marginell utglesning av tidsintervallen mellan kontrollbesiktning av fordon. Ett fordon, med en totalvikt på högst 3,5 ton, ska i dag besiktigas årligen. Från och med våren 2018 förlängs den tidsperioden till 14 månader, enligt en förordningsförändring som regeringen har beslutat om.

Det fanns ett förslag från Transportstyrelsen att det skulle räcka med besiktning vartannat år, men regeringen väljer att inte följa det förslaget.

– Väl fungerande fordonsbesiktning i hela landet för både lätta och tunga fordon är viktigt för både privatpersoner och åkerier. De löpande kontrollerna av besiktningsverksamheten när det gäller tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö, teknikutveckling och priser är något som kommer att fortsätta, säger  infrastrukturminister Anna Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Login