Miljonregn till skydd av natur

VÅRBUDGET. Skydd och skötsel av värdefull natur står i fokus för regeringens anslagsökningar under andra halvan av 2015. Men det finns även pengar över till annat när regeringen nu letar sig tillbaka till de höga miljöanslag som riksdagen stoppade i höstas.

Vänsterpartiet miljöpolitiska talesperson Jens Holm är påtagligt nöjd med regeringens löften om satsningar på miljöområdet. Visserligen inte helt oväntat då vårändringsbudgeten är en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Han välkomnar pengar till järnvägsunderhåll, att anslaget för lokala klimatinvesteringar återuppstår, de ökade anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur. Bland annat.

 – Det är steg i rätt riktning. Mina invändningar handlar mest om nivåerna. Generellt sett måste investeringarna vara större för att vi ska klara av att nå våra 16 miljömål, säger Jens Holm, till Altinget.

Login