Miljömärkare ser möjlighet för fler uppföljningskrav vid upphandlingar

Konkurrensverkets varning om att bristande uppföljning vid upphandlingar kan få flera negativa konsekvenser har potential att få ett politiskt svar i riksdagen. Det visar en valenkät som ett antal certifieringsorgan sammanställt med riksdagspartierna.

Civilministern kan få fler upphandlingsuppmaningar på sitt bord. <br>
Civilministern kan få fler upphandlingsuppmaningar på sitt bord.
Foto: Marko Säävälä/TT
Jacob Hederos

Samtidigt som det nu finns en enighet mellan riksdagens partier kring ett antal reformer på upphandlingsområdet till följd av miljömålsberedningens senaste underlag kommer det nu in ytterligare inspel från påverkansorganisationer.

I en enkät som besvarats av sju av de åtta riksdagspartierna från Bra Miljöval, Fairtrade, KRAV, MSC, TCO certified, Svanen och EU Ecolabel ställs ett antal frågor kring hur upphandlingsarbetet kan stärkas ytterligare ur ett hållbarhetsperspektiv.