Miljöinsats bekostas med bistånd

BISTÅND. Regeringens planer på att lägga pengar till klimatinsatser i utvecklingsländer vid sidan av biståndsramen blir inte av. Det blir en effekt av att riksdagen ställt sig bakom Alliansens budgetförslag.

Det beslut om biståndet som riksdagen fattade på onsdagen innebär att anslaget ska vara 515 miljarder lägre än vad den rödgröna regeringen förslagit och det landar därför på 29,5 miljarder kronor.

Sverige har utlovat ett bidrag på 4 miljarder kronor till FN:s Gröna fond under fyra år. Det ska även gälla med Alliansensbudget. I budgetpropositionen föreslog S- och MP regeringen att 500 miljoner skulle tillföras utanför biståndsramen för att finansiera det svenska bidraget under 2015. Men i och med att det är Alliansens budget som gäller nästa år kommer det inte att ske, pengarna ska i stället tas ur biståndsbudgeten.

- En redan ansträngd biståndsbudget ansträngs nu ytterligare genom majoritetens beslut, sade Kenneth G Forslund (S) i debatten.

Login