Finansdepartementet rekryterar miljö-GD

FÖRVALTNING. Rekryteringen av en ny generaldirektör till Naturvårdsverket sköts inte längre av miljödepartementet, utan av finansdepartementet.

Senast i mitten på juni ska regeringen och klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) presentera vem som ska leda miljöpolitikens mest centrala myndighet: Naturvårdsverket. Det vill säga om regeringen håller den utlovade tidsplanen på två till sex månader, utifrån tidigare generaldirektör Maria Ågrens besked i december om att hon slutar.

Men det är inte längre energi- och miljödepartementet som sköter urvalsprocessen, utan den har tagits över av finansdepartementet. Det skriver Miljörapporten. En uppgift som bekräftas av Monica Andersson, personalchef på miljödepartementet.

Monica Andersson vill inte kommentera varför regeringen har fattat beslut om att flyttat processen över till finansdepartementet, utan hänvisar i stället till just finansdepartementet. Det gör även Åsa Romsons pressekreterare.

Login