Miljödebatternas tio-i-topp

MEST LÄSTA. Skogen, vattenkraften och klimatet. Det är tre teman som dominerar bland de tio mest lästa debattartiklarna på Altinget Miljö&Energi under år 2017.

1. Naturskyddsföreningen och WWF: Därför stoppar vi vår samverkan med Skogsstyrelsen

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF kommer inte att delta i samverkansgruppen kring nyckelbiotoper så länge frågetecken kvarstår kring den paus i inventeringen av skyddsvärd skog som Skogsstyrelsen har beslutat om. Det skriver företrädare för de båda miljöorganisationerna.


2. Ulf von Sydow: Skogspolitiken har misslyckats

25 år med frihet under ansvar kring skogen har misslyckats, skriver Ulf von Sydow, som redan 1992 varnade för att en brist på tydliga skyldigheter för skogsmarkens brukare skulle leda till en biologisk utarmning av våra skogar.


3. Anders Wijkman: Konsumtionen en nyckelfråga för klimatet

Den tid är förbi då ekonomin kunde drivas framåt med hjälp av livsstilar som bryter ned mer än de bygger upp. Frågan är vilket parti som vågar driva frågan om vår konsumtion och dess klimatpåverkan i valrörelsen, skriver Anders Wijkman.

4. Sveriges vattenkraftskommuner: Miljarder från vattenkraften går rätt in i statskassan

Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner jobbar för att vi skall få rättvisare levnadsvillkor i norra Sverige. Vi vill att staten utreder ett nytt skattesystem som gör att vattenkraften beskattas där värdena uppstår, skriver föreningens ordförande Ingvar Persson.

5. Skogsbranschen: Självklart att skogsbruk inte ska omfattas av talerätt

Vi är kritiska till Skogsvårdslagsutredningens förslag att pågående markanvändning i form av skogsbruk ska kunna överklagas av särintressen. Nu vill vi se ett tydligt ställningstagande från Sveriges politiker, skriver vd:ar och ordförande för Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Pappers, GS, Skogsentreprenörerna och Bergvik skog.


6. Centern: Ni förringar de små kraftverkens betydelse

Det finns ingen förståelse hos Älvräddarna, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna för den utsatta situation som ägarna av småskaliga vattenkraftverk befinner sig i. Det skriver riksdagsledamöterna Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) som anser att organisationerna förringar de småskaliga kraftverkens betydelse. 

7. Villägarna: Grattis småhusägare i Finland

I Finland har man insett det orimliga i att omedelbart tvinga husägare att åtgärda enskilda avlopp, och låter istället fastighetsägare vänta med att åtgärda avloppen om utsläppen är försumbara. Sverige bör lära av Finlands exempel, menar Anna Werner från Villaägarnas riksförbund.


8. Naturbrukarna: "Ännu ett omyndigförklarande av markägarna"

Att bygga en bostad på sin egen jordbruksmark har blivit olagligt. Detta är ännu ett bevis på att miljödomstolarna tar över såväl ägandet som brukandet från landets markägare, skriver Naturbrukarnas ordförande Rickard Axdorff.

9. Sportfiskenäringen: Fisket ger hundrafalt mer än småskalig vattenkraft

Kravet att undanta småskalig vattenkraft från regler om miljöanpassning sker på bekostnad av den betydligt större sportfiskenäringen. Det skriver nio företrädare för näringen, som i ett öppet brev uppmanar riksdagen och ansvariga ministrar att inte införa undantaget.


10. Agenda 2030: "Sverige är inte bäst i klassen"

Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige står utan, skriver företrädarna för 19 organisationer.

Forrige artikel Flyget norm när riksdagen bokar resor Flyget norm när riksdagen bokar resor Næste artikel Svaga utsläppsmål – så vill Lövin öka takten Svaga utsläppsmål – så vill Lövin öka takten