Miljardinvesteringar krävs i vindkraft för att uppnå klimatmål

KORTNYTT. 200 miljarder måste investeras inom vindkraft om Sverige ska lyckas nå ett 100 procent förnybart elsystem fram till 2040, enligt en rapport från Svensk Vindenergi.

I rapporten uppges att vindkraften måste gå från dagens cirka 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh för att uppnå målen som uppsats fram till 2040. 

Läs vidare: Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Rapporten som heter ”100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft” lyfter också fram vilka fler åtgärder som behövs för att lyckas med målen. Bland annat måste tillståndsprocesserna för vindkraftsparker förenklas och snabbas på. Ett viktigt steg är också att myndigheterna får nya instruktioner och arbetssätt så att klimatfrågan alltid vägs in när beslut ska fattas. 

Forrige artikel Organisationer i protest mot biobränslen Næste artikel Sverige dåligt förberett inför extrema väderförhållanden
 • Rapportera

  Lars Cornell · Energi- och naturvetare

  Vår el är redan fossilfri

  Om det är fossilfritt som eftersträvas så är det bara att behålla kärnkraften. Vindkraft kan inte ersätta den och vår vattenkraft är redan utbyggs till nästan max.

  Vindkraft kräver mest av jordens resurser, betong, stål, koppar, plast mm av alla alternativ, endast kolkraft undantaget. Vindkraft är det mest miljöförstörande och kräver stor landskapsyta per kWh.

  Om vi skall uppnå fossilfrihet är det transportsektorn som vi måste fokusera på och där kan vindkraft ej användas, ej ens för batteribilar.

  Nu har det visat sig att IPCCs profetior varit felaktiga. Koldioxid är inte så potens växthusgas som man tidigare trott. Fördelarna med mer fotosyntes är mångfalt större än de nackdelar som kanske finns.

  Förmodligen går vi nu mot kallare tider. Sådan är solens och klimatets rytm.