Mikroplaster i tandkräm förbjuds

FÖRORENINGAR. Regeringen går vidare med förslaget från Kemikalieinspektionen att förbjuda mikroplaster i kosmetika. Men regeringen ändrar delvis förslaget, bland annat så att det blir tydligt att även tandkräm ingår.

Det mesta av tandkrämen spottas ut, resonerar regeringen när den har behandlat Kemikalieinspektionens förslag om förbud av mikroplaster i kosmetika. Förslaget utgår från kosmetika och snarlika produkter som sköljs av och där mikroplaster då hamnar i avloppsvattnet.

Frågan om hur man ska se på tandkräm som innehåller mikroplaster lyftes av Läkemedelsverket i remissbehandlingen av Kemikalieinspektions förslag.

Läkemedelsverket påpekade att det finns rekommendationer om att man inte bör skölja munnen efter tandborstning samt att syftet med att tillsätta plastpartiklar i tandkräm är att tandkrämen ska vara polerande, inte exfolierande (att avlägsna döda celler från hudytan) eller rengörande. Läkemedelsverket menade att det därför är oklart om tandkräm som innehåller plastpartiklar omfattas av Kemikalieinspektionens förslag till förbud.

Gäller även kosmetika som spottas ut

Regeringen har nu tagit fasta på detta och förtydligar att förbudet även gäller produkter som ”spottas ut”.

Därmed kommer det bli förbjudet att sälja en kosmetisk produkt som: "Innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt, och är avsedd att avlägsnas eller spottas ut efter att den används på hud, hår, slemhinnor eller tänder."

Det kommer att vara Kemikalieinspektionen och kommunerna som får ansvaret för att förbudet efterlevs.

Förutom fallet med tandkräm vill regeringen även ändra några andra delar av Kemikalieinspektionens förslag.

I stället för ”plastpartiklar” kommer det i lagtexten att heta ”mikrokorn av plast”. Regeringen vill inte heller ha Kemikalieinspektions definition av plast, i stället ges plast samma innebörd som ordet har i förordningen om plastbärkassar.

Minska mikroplaster i haven

Regeringens syfte med föreslaget är att begränsa tillförsel av plastpartiklar till sjöar och hav. Regeringen konstaterar att plastpartiklar från kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av endast utgör en liten del av den totala mängd plast som hamnar i sjöar och hav. Men det pågår även annat lagstiftningsarbete. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att identifiera viktigare källor till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet och att prioritera vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att minska utsläppen.

Kemikalieinspektionen har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag av regeringen att undersöka och föreslå åtgärder för att minska utsläppen till avloppssystemen av plastpartiklar i andra i kemiska produkter. Detta arbete inkluderar sådan kosmetika som inte är avsedda att sköljas av.

Forrige artikel Jakob Granit: Från svenska diken till världens hav Jakob Granit: Från svenska diken till världens hav Næste artikel Två transportmyndigheter utan ordinarie gd
Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.