Mer till klimatet i EU:s budget nästa år

ÖVERENSKOMMELSE. Ett av de viktigaste kraven från Europaparlamentet i förhandlingarna om 2020 års budget har varit extra medel till klimatområdet. Det kravet har EU-kommissionen och medlemsländerna delvis gått med på.

Efter långa förhandlingar kom EU:s medlemsländer, Europaparlamentet och EU-kommissionen sent under måndagskvällen till slut överens om hur EU ska använda sina pengar nästa år.

Sammanlagt är det 168,69 miljarder euro som fördelats ut på områden som bland annat klimat, forskning och jordbruksstöd.

– Nästa års budget ökar stödet till EU:s prioriteringsområden och de program som har uppnått de bästa resultaten. Det garanterar också en realistisk strategi som tar hänsyn till skattebetalarnas intressen och behovet av att klara av de nya utmaningarna som kan uppstå 2020, säger Kimmo Tiikainen, statssekreterare i Finlands finansministerium som har förhandlat EU-budgeten på medlemsländernas vägnar.

Login