Medlemsländer tar till oväntat grepp i europeisk kemikaliestrid

UTSPEL. Sverige och fyra andra medlemsländer har tröttnat på att Bryssel drar fötterna efter sig i arbetet med att reglera hormonstörande ämnen. Nu tar de fem regeringarna saken i egna händer för att försöka sätta press på EU-kommissionen.

Belgiska, franska, nederländska och svenska regeringarna lanserade i förra veckan, under ledning av danska miljöministeriet, en påtryckningssajt.

sajten presenteras alla ämnen som har pekats ut som misstänkt eller konstaterat hormonstörande i EU i en gemensam databas.

Listan är en sammanställning av data från existerande källor, och är därför inte inte kontroversiell i sig. Utspelet är dock mer av politisk art. De fem ländernas regeringar och expertmyndigheter vill nämligen peka på vems ansvar det egentligen har varit att vidta åtgärden –  EU-kommissionens.

Bryssels arbete med att begränsa påverkan av hormonstörande ämnen på människor och miljö anses bedrivas ”alldeles för långsamt” , enligt den danska miljöministern Lea Wermelin.

– Vi har haft ett konstant tryck på EU eftersom vi inte kan fortsätta att vänta.

Även om databasen endast sammanställer redan offentlig information, ser de fem medlemsländerna den som ett steg i en skärpt reglering framöver.

Login