M: Obegripligt att S böjer sig för MP:s snäva energipolitik

DEBATT. I mitten av april röstade riksdagen om Sveriges framtida energipolitik. Socialdemokraterna förkastade ytterligare en chans att rätta till sina tidigare misstag i energipolitiken, skriver Lars Hjälmered (M).

Placeholder image
Foto: Vattenfall
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lars Hjälmered (M)
Ordförande näringsutskottet och energi- och näringspolitisk talesperson


Sverige har unika förutsättningar att bli ett av världens första fossilfria samhällen. Enligt våra klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det kräver hårt arbete och politiken måste visa vägen.

Brister i elsystemet

Våra industrier och transporter står för två tredjedelar av de totala utsläppen. Om fabriker ska kunna använda sig av lösningar som minskar utsläppen krävs mer el och ett mer robust elsystem. Detsamma gäller för den nödvändiga omställningen av fordonsflottan från fossila drivmedel till eldrift.

Experter pekar på att vi kommer behöva uppemot 60 procent mer el för att nå klimatmålen. En ökad elproduktion och ett mer robust elsystem är med andra ord helt nödvändigt.

Men i dag förs en politik som omöjliggör för Sverige att nå klimatmålen och bidra till omställningen. Kärnkraften stängs ned och på flera håll i landet har vi haft stora problem med elförsörjningen på grund av brister i elsystemet.

S förkastar vår politik

Vi vill se en fortsatt drift av Ringhals reaktorer och en strategi för ny kärnkraft samt att forskning och innovation måste stötta all typ av förnybar och fossilfri elproduktion.

Lars Hjälmered (M) , Energi- och näringspolitisk talesperson

En stabil och långsiktig elförsörjning är dessutom en förutsättning för vår konkurrenskraft. Den frågan aktualiseras inte minst i ljuset av den pågående coronakrisen. Ska vi klara oss ur krisen och bibehålla ett konkurrenskraftigt näringsliv är elförsörjningen lika viktig som goda villkor för landets företagare.

Moderaterna har länge drivit på för en ny riktning i energipolitiken, som tar hänsyn till såväl klimatomställningen som Sveriges fortsatta konkurrenskraft. Vi har presenterat förslag om en ny energipolitisk överenskommelse och lagt fram en ny energipolitisk inriktning för Sverige i riksdagen. Hittills har Socialdemokraterna förkastat vår politik.

"Ett stort misstag"

Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet och energi- och näringspolitisk talesperson.
Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet och energi- och näringspolitisk talesperson. Foto: Riksdagen

I mitten av april gav vi Socialdemokraterna en chans att rätta till sina misstag i energipolitiken genom att rösta för förslag som skulle leda Sveriges energipolitik i rätt riktning. Att partiet återigen avslår den politik som krävs för en effektiv klimatomställning är ett stort misstag.

Våra förslag innebar bland annat ett nytt energimål för Sverige, där energipolitiken ska sträva mot ett 100 procent fossilfritt elsystem i stället för förnybart. Vi vill se en fortsatt drift av Ringhals reaktorer och en strategi för ny kärnkraft samt att forskning och innovation måste stötta all typ av förnybar och fossilfri elproduktion.

Böjer sig för MP

Det är fullständigt obegripligt att Socialdemokraterna inte tog chansen att skapa förutsättningar för en stabil och fossilfri elproduktion. Att ett parti som historiskt värnat kärnkraften och den fossilfria elproduktionen återigen böjer sig för regeringskollegorna i Miljöpartiets och deras snäva syn på energipolitiken är inget annat än ett historiskt misstag.

Nämnda personer

Lars Hjälmered

Riksdagsledamot (M), andre vice ordförande utbildningsutskottet, utbildningspolitisk talesperson
Civilingenjör i maskinteknik (Chalmers, 2003)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor