M-ledamot vill lägga ner Kemikalieinspektionen

FÖRVALTNING. Kemikalieinspektionen fungerar inte, anser riksdagsledamot Sten Bergheden (M). Han hoppas att miljöminister Åsa Romson (MP) lägger ner myndigheten och börjar om på nytt.

Kemikalieinspektionen har brottats med långa handläggningstider och fått kritik från ett frustrerat näringsliv under många år. Redan förra regeringen misslyckades med att få myndighetens verksamhet att fungera och nyligen riktade Justitiekanslern allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionens för de långa handläddningstiderna.

Riksdagsledamot Sten Bergheden hoppas nu att miljöminister Åsa Romson (MP) är beredd att vidta radikala åtgärder, lägga ner myndigheten och starta om på nytt. Han är inte nöjd med den åtgärdsplan som Kemikalieinspektionen har presenterat. I en interpellationsdebatt nästa vecka ska Romson svara på hur hon ser på Berghedens förslag på en total omstart för myndigheten.

– Man bör ge myndigheten ett nytt tydligare uppdrag med ett bredare ansvar för fler sektorer. Kemikalieinspektionen har vid det här laget bevisat att man inte klarar sitt uppdrag, säger Bergheden som själv är lantbrukare.

Login