Lurpassandet kring tung vattenfråga fortsätter

OMTVISTAD. Uppmaningarna från näringslivet har inte haft effekt, miljöministrarna skjuter frågan om vattendirektivet framför sig. Däremot ska de ge grönt ljus till att skärpa luftkvalitetskraven, trots att EU-länderna ännu inte klarar de nuvarande kraven.

När miljöministrarna samlas nästa vecka saknas flera tunga punkter på agendan. Planerna på att ge inspel till flera nya EU-kommissionsinitiativ inom biologisk mångfald och cirkulär ekonomi får vänta. EU:s klimatlag presenteras också bara dagen före och kommer inte kunna diskuteras på djupet.

Samtidigt har planerna på att medlemsländerna skulle skicka en signal till EU-kommissionen om hur de ser på framtiden för ramdirektivet för vatten också grusats.

Inför mötet har det kroatiska ordförandeskapet förvisso skickat ut flera frågor till medlemsländerna. Men i den känsligaste frågan – huruvida direktivet ska öppnas upp eller inte – ser läget inte ut att klarna. Kroaternas tidigare plan på att försöka få fram en position i rådet vid ministrarnas junimöte har också lagts på is.

– De ser ut som om EU-kommissionen också intagit en avvaktande position. De väntar nog på vad som kommer ut från ministerrådsdiskussionen innan de skickar några signaler på hur de tänker gå vidare, säger en förhandlare till Altinget.

Login