LRF: Regeringen måste sluta att använda EU som syndabock

DEBATT. Anpassningen till EU:s ramdirektiv för vatten är ett stort hot mot den svenska samhällsutvecklingen då den riskerar att lamslås om lagändringen genomförs, menar Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Av: Palle Borgström
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 
Återigen står vi i en situation där Sverige saknar förmågan att kombinera EU:s direktiv och våra nationella intressen. Det är inte första gången och tyvärr troligen inte sista. Denna gång handlar det om vattenverksamhet. Sveriges regering håller på att ta fram ett nytt lagförslag kring påverkan på och användning av vatten. Det görs efter att Sverige har fått kritik för att inte ha fullt ut tillämpat EU:s ramdirektiv för vatten.

Orimliga konsekvenser

Regeringens lagförslag innebär hårddraget att alla verksamheter som ”äventyrar att rätt kvalitet på vattenmiljön uppnås” inte blir möjliga att bedriva. Kort sagt – att all verksamhet som på något sätt kan påverka vattenkvalitet inte längre tillåts. Jord- och skogsbruk, industrier, tätortsutveckling och bostadsbyggande – ja, all verksamhet som på något sätt har en påverkan på vatten. Konsekvenserna av en sådan lag blir omfattande och orimliga.

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, har reagerat. Liksom näringsliv och offentlig sektor och nästan alla juridiska instanser som också är kritiska till lagförslaget. Självklart ska vi ta ansvar för en god vattenkvalitet. Men i en modern nation som Sverige förväntar vi oss att vi hittar lösningar som kan förena en fortsatt utveckling av samhället samtidigt som vi minskar den negativa miljöpåverkan.

Skyller på EU

Det mest absurda exemplet är vattenreningsverk. Vatten som används bör renas innan det släpps ut. För det krävs ett vattenreningsverk. I städer som växer behöver vattenreningsverken byggas ut, men det blir inte möjligt att göra eftersom själva utbyggnaden och den ökade mängden renat vatten som släpps ut kan påverka vattenkvalitén. Ni hör ju själva. Och regeringen skyller på att detta är krav från EU. EU sätter ramdirektiv som länderna sen ska implementera.

Vi såg samma diskussion kring skatt på solenergi. Sverige införde en skatt på solenergi och skyllde på att EU krävde det. Men när frågan granskades närmare så visade det sig att Sverige hade tolkat EU:s regler fel och att EU inte krävde någon skatt. Det är inte konstigt att svenskar får en negativ bild av EU när de nationella politikerna använder EU som syndabock för sina egna nitiska implementeringar av EU-direktiv.

Det måste vara möjligt att utveckla vårt samhälle och producera samtidigt som vi tar ansvar för vårt vatten. Ett sådant lagförslag förväntar vi oss från regeringen.

Forrige artikel Klimataktion: Fasa ut fossila subventioner till 2022 Klimataktion: Fasa ut fossila subventioner till 2022 Næste artikel Replik: Södra borde tåla att vi lägger fram fakta om nyckelbiotoper Replik: Södra borde tåla att vi lägger fram fakta om nyckelbiotoper
Gotland förlorade strid om att få EU:s nya omställningsstöd

Gotland förlorade strid om att få EU:s nya omställningsstöd

INDUSTRI. Regeringen tog under torsdagen ställning till hur de vill se att EU:s nya fond för en rättvis klimatomställning används i Sverige. Övre Norrland och stålindustrin var utpekade av EU-kommissionen. Men andra kandidater ansåg sig också berättigade.