LRF: En radikal minskning av vildsvinsstammen är nödvändig

DEBATT. En del lantbrukare väljer att sluta bruka sin mark till följd av vildsvinens framfart. Om vi ska kunna fortsätta ha ett levande lantbruk måste politikerna agera, skriver Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

Placeholder image
Det stora antalet vildsvin riskerar att hindra miljömål som biologisk mångfald och öppna hagmarker, skriver debattören.  Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Palle Borgström
Förbundsordförande, Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
 

Vildsvinens framfart fortsätter att plåga Sveriges lantbrukare. I allt fler områden är det vildsvin som dikterar vilka grödor som kan odlas. En del lantbrukare har inte råd och orkar inte fortsätta ta kampen. De väljer att sluta bruka marken i stället. Själv har jag stora skador på ett av mina majsfält i år.

Frågan har blivit akut 

Alla som bedriver lantbruk i områden med mycket vildsvin, drabbas förr eller senare av de skador som djuren orsakar när de bökar upp åkrar, betesmark och nyplanterad skog.

Allra värst drabbade är de lantbrukare som driver gårdar i skogs- och mellanbygd i mellersta och södra Sverige. Det är i just dessa områden som jordbruket har en avgörande roll för att vi ska kunna uppnå miljömålen gällande biologisk mångfald och öppna hagmarker.

Frågan om vildsvin har varit aktuell inom LRF under lång tid, men i takt med att vildsvinsstammen fortsätter att öka explosionsartat har frågan blivit akut.

Radikal minskning av stammen 

Fakta
Uppskattat antal vildsvin: Cirka 300 000
Kostnader i lantbruket årligen: Cirka 1,1 miljarder (SLU 2015)
Antal trafikolyckor: Från 755 olyckor år 2003 till 6 938 olyckor 2018 (Nationella viltolycksrådet)
Antal skjutna vildsvin: Cirka 115 000 per år (Svenska jägareförbundet)

Åtling:
Åtel är föda som har placerats ut av människor för att locka vilt.

Regeringen har sagt sitt om den nationella livsmedelsstrategin, Sveriges matproduktion ska öka och det är glädjande ur flera aspekter.

Naturvårdsverkets treårsprojekt ”Prince” som redovisades förra hösten visar tydligt att svensk produktion av livsmedel har ett betydligt lägre avtryck på klimat och miljö än den importerade maten. Dessutom behöver vi fler betande djur för att behålla den biologiska mångfalden i våra hagar och ängsmarker.

Frågan om vildsvin har varit aktuell inom LRF under lång tid, men i takt med att vildsvinsstammen fortsätter att öka explosionsartat har frågan blivit akut.

Palle Borgström, Lantbrukarnas riksförbund

För att lyckas med målen i livsmedelsstrategin måste vildsvinens framfart kraftigt begränsas med en radikal minskning av stammen.

Politiskt stöd 

Naturvårdsverket och Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen gjort utredningar gällande vildsvinsstammen: Naturvårdsverket om en nationell förvaltningsplan av vildsvinen och Livsmedelsverket om hur vildsvinsköttets väg från jägare till konsument kan förenklas, utan att riskera livsmedelssäkerheten.

LRF anser att både Livsmedelsverkets och Naturvårdsverkets remisser är bra. Om remisserna får politiskt stöd finns det stora möjligheter att begränsa vildsvinens framfart.

Förslaget stoppades 

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är det utfodringen av vildsvin som delvis ligger bakom den exponentiella ökningen. God tillgång på mat leder nämligen till fler och större kullar. Det är en av anledningarna till att LRF länge drivit frågan om att utfodringen av klövvilt måste regleras. Ett förslag låg hos riksdagen 2016, men stoppades tyvärr av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Politikerna behöver agera 

I frågan om utfodring är Naturvårdsverket väldigt tydlig i sin remiss: utfodring som gynnar vildsvin bör inte förekomma. Det är viktigt för att begränsa tillväxten. Nu förväntar vi oss att även politikerna väljer att agera.

Gällande utfodring anser LRF:

  • att en reglering, inte ett förbud, mot utfordring är nödvändig
  • att åtling fortsatt ska vara tillåtet.
Nämnda personer

Palle Borgström

Förbundsordförande, LRF
Lantmästarexamen Sveriges lantbruksuniversitet

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor