"Lönsam energieffektivisering måste läggas till på listan med åtgärder"

REPLIK. Visst måste industrin bli klimatneutral, men energieffektivisering har en långt viktigare roll i det än vad forskarna från Chalmers och Rise lyfter fram, skriver Mikael Gustavsson från Energieffektiviseringsföretagen. 

Mikael Gustafsson
Utvecklingschef, Energieffektiviseringsföretagen


Vi håller helt med forskarna från Chalmers och Rise, men en klimatneutral industri fås billigast genom att samtidigt, eller helst innan, genomföra alla lönsamma energieffektiviseringsåtgärder.

Minska energianvändningen

Massor av sådana åtgärder finns kvar att göra. Enligt de energikartläggningar som genomförts finns cirka sju terrawattimmar i potentiell energieffektivisering. Mycket finns att hämta hos industrin. Och detta enligt företagens egna lönsamhetskrav – och i industrin är det normalt bara några få års pay-off.

Utöver detta vet vi att alla små och medelstora industriföretag har lång väg kvar att gå vad gäller att genomföra alla lönsamma åtgärder för att minska energianvändningen.

Vi vet också, genom alla de samtal vi haft med industrin, att de nästan uteslutande prioriterar produktionsprocessen framför energieffektivisering. Detta eftersom det är den de lever på (och knappt lever på i många fall).

Svårt att få lån

Alla vi träffat inom industrin vill bidra till att reducera klimatpåverkan men har mycket svårt att få eller ta sig tid till det. Dessutom får de oftast inte lån av bankerna eftersom kreditrisken anses för hög (detta till skillnad från fastighetsbolagen). Har industrin låneutrymme prioriterar de med all rätt en ny svarv eller liknande.

Svenska marknaden omogen

En bra lösning enligt oss är extern finansiering av åtgärderna via installatörer eller entreprenörer, där den reducerade energianvändningen väger upp kostnaden för lånet. Då kan dessutom avbetalningstiden vara längre än vid finansiering med egna medel.

Varför sker då inte detta redan i större utsträckning? Vi bedömer att den svenska marknaden ännu är omogen på detta område. Energieffektiviseringsföretagen kommer inom kort att hjälpa våra energitjänstebolag med finansieringslösningar. Några har det redan, vilket är utmärkt och ett föredöme på marknaden.

Måste bli lönsamt

Visst, kolet måste bort ur industriprocesserna och de måste bli fossilfria – men om en industri ändå har hög energianvändning blir det dyrt, och industrin blir inte speciellt konkurrenskraftig. Lönsam energieffektivisering måste därför läggas till på listan med åtgärder.

Låt i stället alla onödiga kilowattimmar inom industrin gå till nödvändiga industriprocesser, elektrifiering av fordonsparken och export till länder som inte har samma förutsättningar för förnybar el och biobränslen som Sverige.

Forrige artikel WWF: Därför är det tyst om intensivodling av skog WWF: Därför är det tyst om intensivodling av skog Næste artikel Karlsbro (L) och Luf: MP större klimatfiende än EU-kommissionen Karlsbro (L) och Luf: MP större klimatfiende än EU-kommissionen
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Kanske en fråga om nytänkande hos företag

    Det är kanske också en fråga om att energikristänkande skall genomsyra företagen bättre så att de som kan (många företag går ju med vinst) genomför energibesparande åtgärder som bedöms lönsamma på bara några års sikt i högre grad än vad som sker och ser mindre till expansion av företaget (vi människor överproducerar).