Lexén: "Helt ohållbart låta priset styra val av läkemedel"

DEBATT. Svenskarnas tillgång till billiga läkemedel sker på bekostnad av miljö och människors hälsa i låglöneländer. Sveriges regering måste ta situationen på allvar och ställa högre krav på produktionen av läkemedel, skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Av: Karin Lexén
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

 

Redan för drygt tio år sedan kom varningsrapporter från den indiska staden Hyderabad, där mycket höga halter av skadliga läkemedelssubstanser uppmättes i vattendrag nära läkemedelsindustrierna. Omkring 45 kilo antibiotika släpptes rakt ut i miljön varje dygn. Tyvärr har inte mycket hänt sedan dess.

Över tusen ton läkemedel konsumeras varje år världen över. Det leder till stora utsläpp av läkemedelsrester i vår miljö. Nyligen visade en studie från University of York att antibiotika hittats i vattendrag i 72 länder utspridda på 6 kontinenter. De hittade antibiotika i 65 procent av alla vattendrag och många gånger i halter långt över de gränser som industrin själv satt som säkra för miljön.

Sverige bidrar till problemen

Många av dessa utsläpp sker i låglöneländer där en stor del av de läkemedel vi konsumerar i Sverige produceras i dag och där miljöregleringarna är betydligt svagare.

År 2050 kan 10 miljoner människor komma att dö årligen på grund av antibiotikaresistens om vi inte minskar användningen och utsläppen av antibiotika i världen. Redan i dag dör årligen 700 000 människor på grund av resistenta bakterieinfektioner som inte går att bota.

Ett av grundproblemen bakom detta är att läkemedel, till skillnad från till exempel kosmetikaprodukter, är nästan helt undantagna från miljölagstiftningar. När läkemedel tillverkas finns det inga krav på att ta hänsyn till miljön.

Det finns inga gränsvärden för hur mycket läkemedelsrester som får släppas ut i miljön. Tillverkningen av läkemedel omgärdas också av stor sekretess – var och hur tillverkningen sker är hemligt. Det gör att det blir omöjligt att spåra de farliga substanserna och tillgängliggöra information.

I Sverige styr billigast möjliga medicin

I Sverige måste det så kallade generikautbytet tillämpas. Det innebär att apoteken måste tillhandahålla den billigast möjliga medicinen utan att väga in miljöhänsyn. Att enbart gå efter lägst möjliga pris är dock ur miljö- och hälsosynpunkt helt ohållbart.

I dag torsdag håller Naturskyddsföreningen ett panelsamtal i Almedalen i Visby om utsläpp från läkemedelstillverkning.

Vi vill se följande åtgärder från regeringens sida:

  • Sverige måste säkerställa att miljöhänsyn vägs in i generikautbytet. I dag grundas beslut om läkemedel enbart på pris och leveranskapacitet.

  • Sverige måste verka för en förändring av EU:s läkemedelslagstiftning så att miljökrav införs vid tillverkning av läkemedel.

  • Läkemedelsindustrin måste öka sin transparens. När information om var och hur läkemedel tillverkas är sekretessbelagd finns det ingen möjlighet att kontrollera produktionsförhållandena.

Bakterierna en flygresa bort

Trots kunskap om att läkemedelsutsläppen förorenar vattnet i andra länder, skadar människors hälsa och bidrar till antibiotikaresistens så fortsätter Sverige att köpa in billigast möjliga läkemedel utan att ställa miljökrav. Redan i dag drabbas fattiga länder och människor av den dåliga kontrollen vilket är en moralisk skandal. Om vi inte gör något åt problemet så kommer också vi själva att drabbas – då bakterier som är resistenta bara är en flygresa bort.

Forrige artikel Norrskog: Skogsstyrelsen, storkapitalet och miljörörelsen blundar hårt Norrskog: Skogsstyrelsen, storkapitalet och miljörörelsen blundar hårt Næste artikel Älvräddarna: Älvräddarna: "Biologiska mångfalden en lika tung fråga som klimatet"