Laponiatjuottjudus får fortsätta

VÄRLDSARV. Laponiatjuottjudus får fortsatt förtroende att förvalta världsarvet Laponia, har regeringen beslutat.

Föreningen Laponiatjuottjudus har sedan år 2013 förvaltat världsarvet Laponia. Regeringen anser att försöket fungerar väl och har beslutat att förlänga försöket med två år, till och med den sista december år 2018.

Laponiatjuottjudus består av de nio samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket.

– Laponia är ett av våra mest skyddsvärda områden i Sverige. Det är Europas största sammanhängande naturlandskap och har spår av samisk verksamhet flera tusen år tillbaka i tiden. Jag är glad att den särskilda förening som förvaltat Laponia har fungerat bra och att alla parter verkar överens om detta. Nu ger vi föreningen fortsatt förtroende att arbeta vidare på den inslagna vägen de kommande två åren, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Login