Länsstyrelser ska peka ut platser för vargflytt

ROVDJUR. Åtta länsstyrelser får i uppdrag av regeringen att peka ut lämpliga områden för att placera ut finskryska vargar. Svenska jägareförbundet anser att regeringen börjar i fel ände.

Finskryska vargar som vandrar in över gränsen till Sverige är åtråvärda för den svenska inavlade vargstammen. Men eftersom de tenderar att orsaka omfattande problem på sin väg genom renskötelområdet, så vill regeringen skapa möjlighet att handgripligen flytta vargarna söderut.

Åtta länsstyrelser ska nu var och en peka ut lämpliga områden för att sätta ut flyttade vargar. Uppdraget är välkommet, enligt Naturvårdsverket.

– Vi arbetar med en handlingsplan för hur vi ska gå tillväga när en varg kommer över gränsen i norra Sverige. Uppdraget till länsstyrelserna att peka ut möjliga områden för utsättning är en viktig pusselbit, säger rovdjurshandläggare Baharan Kazemi till Altinget.

Login